เว็บบอร์ด » สถานที่ตั้ง, ตารางแพทย์ » สอบถามตารางแพทย์สาขาต่างๆดังนี้ครับ

ผู้เขียนหัวข้อ : สอบถามตารางแพทย์สาขาต่างๆดังนี้ครับ (อ่าน 920 ครั้ง)

ธัน
กระทู้ : 1 223.24.xxx.xxx
สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ , บางแค , ซีคอน , ปิ่นเกล้า , เซนทรัลพระราม 2 , พระราม3 , พระราม9 ครับ

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
เรียน คุณธัน
แพนคลินิกสาขาเดอะมอลล์ท่าพระ
-จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์เข้าตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. วารุณี เหล่าวรพงศ์
-อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์เข้าตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ธัชตะวัน เจริญผล
-พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์เข้าตรวจ 11.30 - 19.30 นพ. อรรณพ ดอกไม้
-พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์เข้าตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ปิยวรรณ ธีระตระกูลชัย
-ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์เข้าตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. นันทิยา จรรยาประเสริฐ ทุกวันศุกร์ ที่1,3,5ของเดือน
-เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทย์เข้าตรวจ 110.30 - 18.30 พญ. ทิพย์อันนา เพ็ชรตระกูลชาติ
-อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทย์เข้าตรวจ 110.30 - 18.30 พญ. ปัญจพัฒน์ อัตถไพศาล

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
แพนคลินิก สาขาเดอะมอลล์ บางแค
-จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทยเข้าตรวจ 11.30 - 19.30 นพ. อรรณพ ดอกไม้
-อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทยเข้าตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. สุรภี กลิ่นเพชร
-พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทยเข้าตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ธัชตะวัน เจริญผล
-พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทยเข้าตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ปัญจพัฒน์ อัตถไพศาล
-ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทยเข้าตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ทิพย์อาภา แดงยืนยง (ทุกวันศุกร์ที่1.3.5ของเดือน)
แพทย์เข้าตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. นันทิยา จรรยาประเสริฐ (ทุกวันศุกร์ที่2.4ของเดือน)
-เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทยเข้าตรวจ 10.30 - 18.30 พญ. ทิพย์อาภา แดงยืนยง
-อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทยเข้าตรวจ 10.30 - 18.30 พญ. นันทิยา จรรยาประเสริฐ

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
แพนคลินิก สาขาซีคอนสแควร์
-จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ชญานิศ แก้วพิชัย
-อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ชญานิศ แก้วพิชัย
-พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ภัทริกา ลิมปเสนีย์
-พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. กนกพร คงเจริญ
-ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 นพ. อรรณพ ดอกไม้
-เสาร์ 10.00 - 20.00
-อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 10.30 - 18.30 นพ. อรรณพ ดอกไม้

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
แพนคลินิก สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
-จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. พวงผกา วราภาสกุล
-อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ทิพย์อาภา แดงยืนยง
-พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ทิพย์อันนา เพ็ชรตระกูลชาติ
-พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. สุรภี กลิ่นเพชร
-ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ธัชตะวัน เจริญผล
-เสาร์ เวลาทำกา 10.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 10.30 - 18.30 พญ. ปิยวรรณ ธีระตระกูลชัย
-อาทิตย์ เวลาทำกา 10.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 10.30 - 18.30 พญ. ธัชตะวัน เจริญผล

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
แพนคลินิก สาขาเซ็นทรัล พระราม 2
-จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ทิพย์อันนา เพ็ชรตระกูลชาติ
-อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. กนกพร คงเจริญ (เข้าสาย (วันที่ 23/4/62)
-พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. วารุณี เหล่าวรพงศ์
-พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ธัชตะวัน เจริญผล
-ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ชญานิศ แก้วพิชัย
-เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 10.30 - 18.30 นพ. อรรณพ ดอกไม้
-อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 10.30 - 18.3 พญ. พวงผกา วราภาสกุล

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
แพนคลินิก สาขาเซ็นทรัล พระราม 3
-จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. นันทิยา จรรยาประเสริฐ
-อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ปิยวรรณ ธีระตระกูลชัย
-พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ปิยวรรณ ธีระตระกูลชัย
-พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ชมบงกช สตางค์มงคล
-ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. สุรภี กลิ่นเพชร
-เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 10.30 - 18.30 พญ. วารุณี เหล่าวรพงศ์
-อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 10.30 - 18.30 พญ. สุรภี กลิ่นเพชร

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
แพนคลินิก สาขาเซ็นทรัล พระราม 9
-จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 นพ. อนันต์ จิรวิรุฬห์ (ทุกวันจันทร์ ที่1,3 ของเดือน) ไม่มีแพทย์ (ทุกจันทร์ที่ 2,4 ของเดือน)
-อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 นพ. อรรณพ ดอกไม้
-พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. เจริญศรี ชัยกิตติ
-พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. ทิพย์อันนา เพ็ชรตระกูลชาติ
-ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 11.30 - 19.30 พญ. วารุณี เหล่าวรพงศ์
-เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 10.30 - 18.30 พญ. ชมบงกช สตางค์มงคล
-อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 แพทย์ตรวจ 10.30 - 18.30 พญ. ชญานิศ แก้วพิชัย
ตอบกระทู้ *กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก*