เว็บบอร์ด » สถานที่ตั้ง, ตารางแพทย์ » ขอทราบตารางแพทย์ สาขาดังต่อไปนี้

ผู้เขียนหัวข้อ : ขอทราบตารางแพทย์ สาขาดังต่อไปนี้ (อ่าน 753 ครั้ง)

แดง
กระทู้ : 3 183.88.xxx.xxx
ขอทราบตารางแพทย์ สาขาดังต่อไปนี้ สยาม ลาเบรอตาน สยามพารากอน เซนทรัลปิ่นเกล้า เซนทรัลลาดพร้าว เซนทรัลบางนา เซนทรัลแจ้งวัฒนะ

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
เรียน คุณแดง

ตารางแพทย์แพนคลินิก สาขาสยาม
จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ทิพย์อาภา แดงยืนยง
อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ทิพย์อันนา เพ็ชรตระกูลชาติ
พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. กนกพร คงเจริญ
พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. เจริญศรี ชัยกิตติ
ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ภัทริกา ลิมปเสนีย์
เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. พวงผกา วราภาสกุล
อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. วารุณี เหล่าวรพงศ์

ตารางแพทย์แพนคลินิก ลาเบรอตาน สาขาสยามพารากอน
จันทร์ เวลาทำการ 10.30 - 20.00 พญ. กนกพร คงเจริญ
อังคาร เวลาทำการ 10.30 - 20.00 พญ. วรรณวิภา ทองบริสุทธิ์ (Part Time)
พุธ เวลาทำการ 10.30 - 20.00 พญ. พวงผกา วราภาสกุล
พฤหัสบดี เวลาทำการ 10.30 - 20.00 พญ. ศิริพร อุตตมานนท์
ศุกร์ เวลาทำการ 10.30 - 20.00 พญ. เจริญศรี ชัยกิตติ
เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 นพ. อนันต์ จิรวิรุฬห์
อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. ทิพย์อันนา เพ็ชรตระกูลชาติ

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
ตารางแพทย์แพนคลินิก สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. พวงผกา วราภาสกุล
อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ทิพย์อาภา แดงยืนยง
พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ทิพย์อันนา เพ็ชรตระกูลชาติ
พฤหัสบดี เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. สุรภี กลิ่นเพชร
ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ธัชตะวัน เจริญผล
เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. ปิยวรรณ ธีระตระกูลชัย
อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. ธัชตะวัน เจริญผล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20 February 2019, 09:23:35


Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
ตารางแพทย์แพนคลินิก สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว

จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 นพ. มิตร เลิศรัตนชัยกุล
อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ศิริพร อุตตมานนท์
พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ศิริพร อุตตมานนท์
พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. วารุณี เหล่าวรพงศ์
ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 นพ. พรเลิศ ตรีทศเดช
เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. เจริญศรี ชัยกิตติ
อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 นพ. อนันต์ จิรวิรุฬห์

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
ตารางแพทย์แพนคลินิก สาขาเซ็นทรัล บางนา

จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ภัทริกา ลิมปเสนีย์
อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ปัญจพัฒน์ อัตถไพศาล
พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. วรรณวิภา ทองบริสุทธิ์ (Part Time)
พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. พวงผกา วราภาสกุล
ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. กนกพร คงเจริญ
เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. สุรภี กลิ่นเพชร
อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. ทิพย์อาภา แดงยืนยง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20 February 2019, 09:23:52


Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
ตารางแพทย์แพนคลินิก สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. สุรภี กลิ่นเพชร
อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ภัทริกา ลิมปเสนีย์
พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ทิพย์อาภา แดงยืนยง
พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 นพ. พรเลิศ ตรีทศเดช
ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 นพ. อนันต์ จิรวิรุฬห์
เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. ภัทริกา ลิมปเสนีย์
อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 นพ. พรเลิศ ตรีทศเดช

Callcenter
กระทู้ : 239 203.146.xxx.xxx
ตารางแพทย์แพนคลินิก สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

จันทร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. สุรภี กลิ่นเพชร
อังคาร เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ภัทริกา ลิมปเสนีย์
พุธ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 พญ. ทิพย์อาภา แดงยืนยง
พฤหัสบดี เวลาทำการ 11.00 - 20.00 นพ. พรเลิศ ตรีทศเดช
ศุกร์ เวลาทำการ 11.00 - 20.00 นพ. อนันต์ จิรวิรุฬห์
เสาร์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 พญ. ภัทริกา ลิมปเสนีย์
อาทิตย์ เวลาทำการ 10.00 - 20.00 นพ. พรเลิศ ตรีทศเดช
ตอบกระทู้ *กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก*