Lax II ( LA 2)
วิธีใช้ : ทาทั่วหน้า เน้นบริเวณรอยโรค วันละ 2 ครั้ง

คุณสมบัติ :1. เป็น Emulsifier free, Nickle block จึงลดโอกาสการเกิดการระคายเคืองจาก Emulsifier และการแพ้นิเกิล จึงมีส่วนช่วยให้สารที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ทำงานได้ดีขึ้น
2. ลดการสร้างเม็ดสี โดยฟื้นฟูการทำงานของเซลล์สร้างสีให้ทำงานกลับสู่สภาวะปกติ (BLOCK การเปลี่ยน ATP ไม่ให้เปลี่ยนเป็น CYCLIC AMP ทำให้ HORMONE ไม่สามารถเข้าไปกระตุ้นเซลล์สร้างสี)
3. ลดสีของรอยดำ โดย blockplasminogen activator และยับยั้งการสลายตัวของ fibrin ทำให้ลดการหลั่งของ Arachidonic acid product และ Prostaglandin product
ขนาด/ปริมาณ : 10 gm
ราคา :

360

บาท
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามกิจกรรมส่งเสริมการขาย
Link ที่เกี่ยวข้อง :

จำนวนเข้าชม 361 ครั้ง | หมวดหมู่ แพนคลินิก