ฟันธงได้ว่าถ้าจะแก้ฝ้าให้ตรงจุด ต้องหลัก Homeostasis สถานเดียว
แม้ว่าในปัจจุบันความรู้ของวงการแพทย์จะก้...
G-Protein Coupled Receptors
The Nobel Prize in Chemistry 2012 is awa...
บทสัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร
ผู้ริเริ่มนำแนวความคิด G Protein ตัวรับ ...